RL Vision Knowledge Base

Support questions and answers for software by RL Vision.

Note: This is an archived discussion. Any bug, problem or suggestion mentioned here is likely to have been fixed since it was written.

Subject: Re: Flash Renamer v5.3 - Windows Explorer Flash Renamer menu missing

Date: Tue, 7 Aug 2007 19:56:39 +0200

Hej Petter,

Skumt problem. Först måste jag fråga om du kör inloggad med ett konto som inte är Admin. Det måste man nämligen vara för att få ändra på dessa inställningar. (Men det är man som standard i XP.)

Kolla filen "errors.txt" om det står något i denna. Filen finns i denna katalog (eller motsvarande) "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RL Vision\Flash Renamer"

I denna katalog ska det även finnas en fil som heter "shell.dat". Kolla denna filen. Första raden ska peka på sökvägen till FlashRen.exe, och dom andra raderna ska vara namnen på dina "presets". Prova även att ta bort denna filen och sedan start Flash Renamer och stäng ner det igen för att återskapa filen.

Se också till att ha startat om datorn efter att ha installerat nya versionen. :-)

// Dan----- Original Message -----
From: *****@*****
To: *****@*****
Sent: Monday, August 06, 2007 9:54 AM
Subject: Flash Renamer v5.3 - Windows Explorer Flash Renamer menu missing

Hi!

I updated to the newest version of Flash Renamer v5.3. Everything else seems to work
as great as ever, except for the Windows Explorer Flash Renamer menu that was introduced
with v5.2. After the install, on top of the old installation of FR v 5.2 (that showed this very
usefull menu) the menu is not displayed anymore. If I choose the option to show
'Start Flash Renamer' (on folders only) this does work, but not the Flash Renamer menu.
I am currently running the FR on Windows XP Professional version 5.1 SP 2)

Petter


Back to Knowledge Base


 · Software
 · Download
 · Order RL Vision
 · About
 · Contact
 · News
 · Blog Shareware
 · Flash Renamer
 · PDF Img Extract
 · Exif Tag Remover
 · Dupli Find Freeware
 · Replace Genius
 · Office Img Extract
 · Notepad2 BE
 · PhotoSift
 · CCTime
 · Hot Spot Studio
 · Snap2HTML
 · Snap2IMG
 · Bubble Math
 · DinnerWiz
 · NSF Tool
 · Beep.Exe Misc.
 · Changelogs
 · TitleQ
 · ArtGem
 · Graphics Tutorials
 · Win7 Font Bug
 · KB


Like my Freeware?

I'm on GitHub too!© 1998-2024 RL Vision Privacy Policy